på bnr. 2, Berlia, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 12, Berli, bnr. 2, Berli (overstrøket: Berlien). Skyld: 2 mark 73 øre

Kalt Nilsgarden på 1900-tallet