i Romsdal

LandskapsområdeRomsdals amt
Møre fylke fra 1919
Møre og Romsdal fylke fra 1935


Romsdal fogderi/sorenskriveri


Romsdal tinglag (senere Grytten kommune)


Romsdal prosti