på bnr. 2, Jamtegarden, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 6, Jemtegård, bnr. 2, Jemtegård (overstrøket: Jemtegården). Skyld: 4 mark 6 øre

Etter hvert kalt Monsgarden