på Gjerde, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 11, Gjerde