i Spelvika, Nesset prestegard

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 59, Nesset, bnr. 4, Spillvika. Skyld: 40 øre