på Berlia, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 12, Berli