på Prestneset, Nesset prestegard

Matrikkel
Umatrikulert plass (eller plasser) under senere gnr. 59