på Slenesgjerdet, Øvre Slenes, Nesset

Umatrikulert(e) plass(er) under gnr. 86