i Brunvollgjerdet, Nesset prestegard

Matrikkel
Opprinnelig umatrikulert plass
1950: gnr. 59, Nesset, bnr. 5, Brunvollgjerdet. Skyld: 50 øre