på mnr. 20, Myra, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Myhren, mnr. 22. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/69/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/ft20090806340620
Takst 1807: Boye Bakken, mnr. 20. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063010
Skatt 1816: Bøyebakken, mnr. 20
Ft. 1865: Bøibakken, mnr. 20
Kart 1913: Boybakken
Senere Boybakken 4. https://www.digitalarkivet.no/tl10040908109037
Bakken fikk navn etter Boye Larssen (s.d.)