på bnr. 4, Øvre Myklebostad, Nesset

Gnr. 98

Kalt Pe-Olagarden, trolig etter Ola Persson, som bygslet 1749