på Alstad, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 14, Alstad