i Osstua, Øverås, Nesset

Umatrikulert plass under gnr. 77

Stuen lå ved osen på østsiden av Eira. Jorden tilhørte bruket Bøen.