på Øvre Slenes, Nesset

Matrikkel
Skyld før 1840: 1 våg 2 pund
Gnr. 86

Skrivemåter
Øvre Slenes (godkjent av kartverket 1971, anbefalt form)
Slenes, øvre (godkjent av kartverket 1971)
Øver Slenes (godkjent av kartverket 1979)