i Diket, Øverås, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass under gnr. 77, bnr. 1

Også kalt Hattremplassen

Diket vises på neset i bakgrunnen (foto fra Gards- og ættesoge for Nesset)