på bnr. 15, Øverås, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 18, Øveraas, bnr. 15, Øverås. Skyld: 6 mark 5 øre

Kalt Jovollen etter selveier 1864–1906