på Osphjellen, Ødegård, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 47, Ødegaarden, bnr. 3, Asphjellen. Skyld: 34 øre
Fra 1964: gnr. 106, bnr. 3