på Sjøen, Øvre Myklebostad, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass under bruket Austi garden

Også kalt Øyan