på Gjerdet, Øvre Slenes, Nesset

Umatrikulert plass under gnr. 86