i Øverlia, Ytre Lange, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre, bnr. 6, Øverlien. Skyld: 1 mark 77 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 6