i Ytterlia, Ytre Lange, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre, bnr. 8, Perlien. Skyld: 2 mark 33 øre
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 8

Også kalt Perlia, trolig etter bruker fra 1730-årene