Sivil tilhørighet
I Eresfjord og Vistdal kommune 1890–1963

Matrikkel
1950: gnr. 39, Myklebostad Øvre, bnr. 2, Myklebostad Øvre. Skyld: 4 mark 9 øre
Fra 1964: gnr. 98, bnr. 2

Også kalt Lensmannsgarden og Dalgarden etter Henrik Kristoffersson Dal, som var selveier 1837–52