på Ødegård, Nesset

Sivil tilhørighet
Eresfjord tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 47, Ødegaarden
Fra 1964: gnr. 106

Skrivemåter
Ødegård (vedtatt av klagenemnda 29.10.2013)
Øygarden (avslått av klagenemnda 29.10.2013)