i Nerligjerdet, Ytre Lange, Nesset

Gnr. 116, bnr. 3 og 4