på Ytre Lange, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Geistlig tilhørighet
I Vistdal sogn
Opprinnelig i Veøy prestegjeld, men Nesset ble utskilt som eget prestegjeld før 1701

Matrikkel
1950: gnr. 57, Lange Ytre
Fra 1964: gnr. 116

Skrivemåter
Ytre Lange (vedtatt av kartverket 13.2.2013)
Ytre Langa (avslått av kartverket 13.2.2013)
Lange ytre (avslått av kartverket 13.2.2013)
Langa, ytre (avslått av kartverket 13.2.2013)
Lange (avslått av kartverket 13.2.2013)