på bnr. 1, Øvre Myklebostad, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 39, Myklebostad Øvre, bnr. 1, Myklebostad Øvre. Skyld: 5 mark 99 øre

Kalt Henrikgarden etter bruker 1747–85 (s.d.)