i Kalvhagteigen, Ødegård, Nesset

Matrikkel
Umatrikulert plass under bnr. 1 (Herned)

Ifølge tradisjon fikk den navn etter Lars Persson (s.d.), som skal ha vært fra en husmannsplass som ble kalt Kalvhagen