på bnr. 2, Turhus, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 31, Turhus, bnr. 2, Turhus. Skyld: 2 mark 28 øre
Fra 1964: gnr. 90, bnr. 2