i Indre Langelia, Ytre Lange, Nesset

Sivil tilhørighet
Rødven tinglag
Fra 1.1.1838: Nesset kommune
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Geistlig tilhørighet
Vistdal sogn
Opprinnelig i Veøy prestegjeld, men Nesset ble utskilt som eget prestegjeld før 1701

Matrikkel
Mnr. 226
1840: del av mnr. 99, lnr. 8 (Lange yttre med Langelid)
1890: gnr. 57, bnr. 2 (gammelt lnr. 8 b, Langeli, «Kaldes Asgotlien»)
Fra 1964: gnr. 116, bnr. 2

Kalt Asgotlia etter brukeren i 1630-årene (s.d.)