på Øvre Vike, Vike, Nesset

Matrikkel
Gnr. 78, bnr. 5

Skrivemåter
Øvre Vike (godkjent av kartverket 1978, anbefalt form)
Vike, øvre (godkjent av kartverket 1971)