i Heropp, Ødegård, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 47, Ødegaarden, bnr. 2, Ødegaarden. Skyld: 3 mark 40 øre
Fra 1964: gnr. 106, bnr. 2