i Aslakgarden, Tjelle, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 13, Tjelle, bnr. 6, Aslakgarden. Skyld: 6 mark 90 øre