på Nedre Ut-Bogge, Ytre Bogge, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 1, Bogge Ytre, bnr. 1, Utbugge Nedre. Skyld: 5 mark 52 øre
Fra 1964: gnr. 60, bnr. 1