på Vorpeneset, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 58, Vorpenes

Også kalt Gjerdet