på Ytre Skorga, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 61, Skorgen Ytre
Fra 1964: gnr. 120

Skrivemåter
Ytre Skorga (godkjent av kartverket 1979, anbefalt form)
Skorga, ytre (godkjent av kartverket 1971)