i Hermelia, Orkdal

1730 sammenslått av gårdene Herme (mnr. 63) og Lia (mnr. 62)

Matrikkel
1886/90: gnr. 71, Lien
1950: gnr. 71, Lien