i Deroppgarden, Stubøen, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 55, Stubøen, bnr. 7, Stubøen Øvre. Skyld: 2 mark 89 øre