på Gjerdet, Stor-Gusjåsen, Nesset

Matrikkel
1890: gnr. 10, Gusjaas store («Alm. skr. Gussiaas»), bnr. 4, Gusjaas store. Skyld: 3 mark 26 øre