i Sotnakken, Nesset

I Bolsøy fra 1874
I Molde kommune fra 1.1.1964

1890: gnr. 91, Sotnakken. «Ogsaa skr. Sotaanakken»