på Sølåtta, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 35, Solaatten
Fra 1964: gnr. 94