på Skottgarden, Aukra

På Otrøya

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Sund tinglag
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1724: mnr. 561, Schottegaard
1838: mnr. 40, Skotgaard
1886: gnr. 43, Skotgaarden
1950: gnr. 43, Skotgården