i Utigarden, Skjørsetra, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 12, Skjørsæter, bnr. 1, Skjørsæter. Skyld: 3 mark 21 øre