på bnr. 3, Sira, Nesset

Sammenslått av to gårddeler (her kalt A og B) i 1773

Gnr. 91