i Setet, Aukra

Tidligere kalt Sauset
Utskilt fra Svinnset 1838

På Otrøya

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1924: Sør-Aukra kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1838: mnr. 28, Sædet
1886: gnr. 31, Sætet
1950: gnr. 31, Sætet