på bnr. 1, Stor-Gusjåsen, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 10, Gussiaas store, bnr. 1, Gussiaas store. Skyld: 9 mark 53 øre