i Sandvik i Eresfjord, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 4, Sandvik, bnr. 1, Sandvik (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 26 øre
Fra 1964: gnr. 63, bnr. 1