på bnr. 1, Røsskjeret, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 36, Røisgjerdet, bnr. 1, Røisgjerdet. Skyld: 25 øre