på Rød kyrkjegard, Nesset

Sognenavnet endret til Nesset 1.2.1918