på bnr. 4, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 4, Sjurstuen. Skyld: 5 mark 50 øre

Kalt Sjurstua, trolig etter bruker i 1740-årene (s.d.)