på Skjørsetra, Nesset

Matrikkel
Gnr. 12

Skrivemåter
Skjørsetra (vedtatt av kartverket 22.5.1992)
Skjøesetra (avslått av kartverket 1995)