på bnr. 2, Ranvik, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 4, Ranvik, bnr. 2, Ranvik. Skyld: 3 mark 52 øre

Etter hvert kalt Dernordgarden