i Jogarden, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 7, Jogarden. Skyld: 2 mark 80 øre

Også kalt Jodalen og Jostua