på Solbjøra, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 25, Solbjørg