på bnr. 3, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 3, Smedrøsten

Kalt Smedrusta etter selveier ca. 1765–