i Nordigarden, Skjørsetra, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 12, Skjørsæter, bnr. 3, Skjørsæter. Skyld: 3 mark 26 øre