på Oppdal, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
Fra 1964: gnr. 109