på bnr. 3 (B), Sira, Nesset

Matrikkel
Senere bnr. 3 ble i 1773 sammenslått av to gårddeler, her kalt A og B