på Reiten, Nerland, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 7, Reiten. Skyld: 3 mark 19 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 7