på bnr. 5, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 5, Gussiaasstuen. Skyld: 6 mark 15 øre

Bruket ble kalt Gusjåsstua, kanskje etter selveier fra 1724 (s.d.)