på mnr. 27-28, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Reist 1803 (se også mnr. 27 og 28 hver for seg)
Takst 1807: Hoved Gadan, mnr. 27 & 28. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063010

Kalt Lethgården etter selveier amtmann Leth (s.d.)
Huset brant under bombingen i 1940. Det stod omtrent der Storgata 21 senere ble bygd