på bnr. 2, Nerland, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 2, Nerland. Skyld: 4 mark 44 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 2

Kalt Aslakgarden, trolig etter Aslak Jonsson (s.d.)