på bnr. 6, Rød, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 15, Rød, bnr. 6, Asbjørnstuen. Skyld: 5 mark 50 øre

Kalt Asbjørnstua etter selveier fra 1724 (s.d.)