på bnr. 1, Ranvik, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 4, Ranvik, bnr. 1, Ranvik. Skyld: 2 mark 24 øre

Etter hvert kalt Derutgarden