i Herut, Nerland, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 1, Nerland. Skyld: 4 mark 5 øre
Fra 1964: gnr. 108, bnr. 1