på Østre Røysa, Molde

Øst for elva og opp mot den senere Romsdalsgata (se også Krubba)
Kalt Indre Røysa 1789 og 92