på bnr. 2, Uri, Norddal

Matrikkel
1950: gnr. 7, Uri, bnr. 2, Uri. Skyld: 1 mark 47 øre