på Storåkeren, Oppdal, Nesset

Matrikkel
1840: mnr. 92, Opdal, lnr. 213, Opdal. Skyld: 2 daler 1 ort 2 skilling