på Ekra, Nedre Myklebostad, Nesset

Sivil tilhørighet
1890–1963: Eresfjord og Vistdal kommune

Matrikkel
1840: mnr. 82, Myklebostad nedre, lnr. 183, Ekra. Skyld: 10 skilling
1950: gnr. 40, Myklebostad Nedre, bnr. 2, Ekren. Skyld: 77 øre
Fra 1964: gnr. 99, bnr. 2