på mnr. 107, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Tingsvitne 1781: mnr. 118. https://www.digitalarkivet.no/as10081807064080
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 109. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 107. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/44/
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 107. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063024