på bnr. 4, Nerland, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 49, Nerland, bnr. 4, Nerland. Skyld: 3 mark 89 øre

Kalt Tjellagarden, antakelig etter selveier 1748–74, Knut Ivarsson (s.d.), som var fra Tjelle