på bnr. 4, Nedre Myklebostad, Nesset

Gnr. 99

Kalt Larsgarden, trolig etter Lars Persson (s.d.), bruker i 1730- og 40-årene