på bnr. 4, Oppdal, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 50, Opdal, bnr. 4, Opdal. Skyld: 3 mark 29 øre
Fra 1964: gnr. 109, bnr. 4