i Ågotstua, Nedre Slenes, Nesset

Plass under gnr. 87, bnr. 1