på mnr. 106, Hovedgata, Molde

Matrikkel
Skatt 1789: Udpaagaden, mnr. 108. http://arkivverket.no/URN:db_read/db/43923/78/
Ft. 1801: Udpaa Gaden, mnr. 106, øde. http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/58424/43/
Takst 1807: Hoved Gaden, mnr. 106. https://www.digitalarkivet.no/as10081807063024
Ft. 1865: Hovedgaden, mnr. 106
Senere Apoteker Aas' gate 12. https://www.digitalarkivet.no/tl10040907071015