på Kveldsro, Hovdenakken, Molde

Sivil tilhørighet
Før 1.1.1964: Bolsøy kommune

Matrikkel
1950: gnr. 16, Hovdenakken, bnr. 12, Kveldsro. Skyld: 2 øre