på Myklebostad, Nesset

Gård, delt i Øvre og Nedre Myklebostad i første del av 1600-tallet