på Nauste austre, Nauste, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 34, Nauste, bnr. 3, Nauste Østre. Skyld: 3 mark 91 øre
Fra 1964: gnr. 34, bnr. 3