på bnr. 1, Ljøsta, Nesset

Matrikkel
1950: gnr. 16, Ljøstren, bnr. 1, Ljøstren. Skyld: 1 mark 71 øre

Utskilt fra et oppdelt bruk kalt Albrigtgarden
Bnr. 1 ble også kalt Skulstua etter selveier fra 1832